تعداد يافت شده (۱۹) صفحه ۱ از ۲
200 نکته، 20 آزمون تحلیلی شیمی 3 و آزمایشگاه (سال سوم متوسطه) رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ناشر:تسلط
پدیدآور: - نویسنده: بهناز رضایی‌حقیقی
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 (رشته شیمی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: محمدتقی صالحی؛سیدحبیب‌الله
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
بانک تست شیمی فیزیک (رشته شیمی) ، مولانی
ناشر:مهر سبحان ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: فرزاد مولانی - نویسنده: بهار خرازیان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بانک تست شیمی فیزیک (رشته شیمی) ، مولانی
ناشر:مهر سبحان ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: فرزاد مولانی - نویسنده: بهار خرازیان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بانک تست شیمی فیزیک و ترمودینامیک (رشته متالورژی) ، قاسمی
ناشر:مهر سبحان ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: احمد قاسمی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
شیمی (1) پایه دهم متوسطه شامل: نکات کلیدی و مهم کتاب درسی رشته‌های علوم تجربی - ریاضی و فیزیک
ناشر:بنی‌هاشمی خامنه
پدیدآور: - نویسنده: عباس مقدسی
قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
شیمی (2) پایه یازدهم متوسطه شامل: نکات کلیدی و مهم کتاب درسی رشته: علوم تجربی - ریاضی و فیزیک
ناشر:بنی‌هاشمی خامنه
پدیدآور: - نویسنده: عباس مقدسی
قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
شیمی (3) پایه دوازدهم متوسطه شامل: نکات کلیدی و مهم کتاب درسی رشته‌های علوم تجربی - ریاضی و فیزیک
ناشر:بنی‌هاشمی خامنه
پدیدآور: - نویسنده: عباس مقدسی
قیمت:۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰
شیمی فیزیک "مجموعه شیمی" (همراه با پاسخنامه تشریحی) ویژه رشته‌های: شیمی - مهندسی شیمی - بیوشیمی - بیوفیزیک و ...
ناشر:گروه تالیفی دکتر خلیلی
پدیدآور: - نویسنده: آیدین بهرامی؛مریم
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
شیمی فیزیک (1) (رشته شیمی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: هوشنگ اسلامی
قیمت:۶۲۰۰۰ قیمت سایت:۶۲۰۰۰
شیمی فیزیک 2 (رشته شیمی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: حسین آقائی؛مهران
قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰
شیمی فیزیک 2 (رشته شیمی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: مهران آقایی - نویسنده: حسین آقائی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰