تعداد يافت شده (۱۸۹) صفحه ۱ از ۱۶
آزمایشگاه جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی (رشته شیمی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: طیبه پرتوی
قیمت:۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی آلی (1) (رشته شیمی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: طیبه پرتوی
قیمت:۴۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰
آزمایشگاه شیمی آلی (رشته زیست‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: طیبه پرتوی
قیمت:۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰
آزمایشگاه شیمی آلی 2 (رشته شیمی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: طیبه پرتوی
قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی آلی با رویکرد صنعتی،زاهدی،جهادتهران
ناشر:جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: پیام زاهدی - نویسنده: ایرج رضاییان
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
آزمایشگاه شیمی آلی،حاجی بیگی،جهادخوارزمی
ناشر:جهاددانشگاهی خوارزمی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محسن حاجی - نویسنده: میثم شعبانیان
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
ارشد شیمی آلی،ویراست 3، نادری سهی ، کتابخانه فرهنگ
ناشر:کتابخانه فرهنگ،تهران
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا نادری
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
استریوشیمی و مکانیسم واکنشهای آلی
ناشر:نوپردازان
پدیدآور: - نویسنده: پ.س کالسی - مترجم: حجت‌اله حسن‌لاریجانی؛فاروق
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
اصل اسیدها و بازهای سخت و نرم در شیمی آلی،فرهی،آونداندیشه شیراز
ناشر:آوند اندیشه ، شیراز
پدیدآور: - نویسنده: تسه - نویسنده: لوک هو
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اصول شیمی آلی فلزی ، پاول ، آذریفر،بوعلی همدان
ناشر:دانشگاه بوعلی سینا ، همدان
پدیدآور: - نویسنده: پ . - مترجم: داود آذریفر
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
اصول و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی،عربشاهی،شهیدرجایی
ناشر:دانشگاه شهیدرجایی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: شیوا مسعودی - نویسنده: باهره عربشاهی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بانک سوالات ایران (IQB): شیمی آلی (همراه با پاسخنامه تشریحی) ویژه رشته‌های: زیست‌فناوری پزشکی - بیوشیمی - نانوتکنولوژی - نانوشیمی - سم‌شناسی ...
ناشر:گروه تالیفی دکتر خلیلی
پدیدآور: - نویسنده: جعفر اکبری؛حسن
قیمت:۲۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۵۰۰۰