تعداد يافت شده (۲۸) صفحه ۱ از ۲
ERP و عوامل موثر بر اجرای آن: ارزیابی ساختاری عوامل موفقیت در کشورهای درحال توسعه
ناشر:سخنوران
پدیدآور: - نویسنده: بهنام عزیزی
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه:بیم و امید،باقریان،شهیدبهشتی
ناشر:دانشگاه شهیدبهشتی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: فاطمه باقریان - نویسنده: گزارش بانک
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
اثرات واردات حامل دانش بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه با رهیافت اقتصادسنجی فضایی
ناشر:آریا دانش
پدیدآور: - نویسنده: مرضیه عامری
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
اصول بازرسی گوشت در کشورهای در حال توسعه،بابان،نیکخواه
ناشر:سازمان نظام دامپزشکی
پدیدآور: - نویسنده: پی. جی. - نویسنده: دی هرندا
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
الگوهای بین‌المللی شدن شرکت‌ها (در کشورهای در حال توسعه)
ناشر:اشراقی
پدیدآور: - مترجم: محمدرضا کریمی‌علویجه - نویسنده: ج.ام.د کالداس‌لیما
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
پرورش مدیر فناوری اطلاعات دولتی در کشورهای درحال توسعه
ناشر:سازمان فناوری اطلاعات ایران‏?
پدیدآور: - مترجم: گروه ترجمه انتشارات آتی‌نگر
قیمت:۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰
تجارت الکترونیک با رویکرد بر کشورهای در حال توسعه ، صنایعی،جهاداصفهان
ناشر:جهاددانشگاهی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: علی صنایعی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
چگونه می‌توان فردی سرزنده، امیدوار و موفق بود؟ تکنیکهای فوق‌العاده دستیابی به نشاط درونی، اعتماد به نفس، خوشحالی پایدار و موفقیت
ناشر:منشور وحی
پدیدآور: - نویسنده: امیر ملک‌محمودی‌الیگودرزی
قیمت:۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰
حالا کی قراره ظرفا رو بشوره؟
ناشر:کتاب فانوس
پدیدآور: - مترجم: ملیحه بهارلو - نویسنده: ماتئی ویشنیک
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
خلاصه بیماری‌های نلسون 2016 همراه با سایت و واکسیناسیون کشوری و ...: تغذیه، کودک بدحال، ...
ناشر:آرتین طب
پدیدآور: - نویسنده: ثمین شرفیان‌اردکانی؛سارا
قیمت:۵۹۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۹۸۰۰۰
راهبردهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه ، فرجادی
ناشر:پیشبرد ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مایکل تودارو - نویسنده: استیفن اسمیت
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
روابط متقابل شهر و روستا در کشورهای در حال توسعه،لینچ،رضوانی،پیام
ناشر:پیام ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: کنت لینچ - مترجم: محمد رضا
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰