تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
‏?بوم‌شناسی روستایی: شناسه فرهنگی، اجتماعی،سیاسی و اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان خلیل‌آباد
ناشر:کشمر
پدیدآور: - نویسنده: علی رشیدی - نویسنده: حسین ابراهیم‌زاده
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
شناسه حقوق: دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین
ناشر:پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،جنگل
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی دانش‌پژوه
قیمت:۶۵۶۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۶۰۰۰
شناسه موزه های ایران
ناشر:موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران
پدیدآور: - نویسنده: ژاله - نویسنده: مجیب
قیمت:۱۴۰۸۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۸۰۰۰
مهندسی فن‌آوری سیستم‌های رادیو شناسه
ناشر:مهرگان قلم
پدیدآور: - نویسنده: ناصر مدیری - نویسنده: محمد شیرافکن
قیمت:۱۶۳۶۸۰۰ قیمت سایت:۱۶۳۶۸۰۰