تعداد يافت شده (۴۰) صفحه ۱ از ۳
آن جا که عقل حاکم است: چگونه می‌توان با تغییر در شیوه تفکر، شیوه احساس را تغییر داد (کتاب راهنمای شناخت‌درمانی برای درمانگران و درمان‌جویان)
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: دنیس گرینبرگر - نویسنده: کریستین پدسکی
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
افسردگی رفتاردرمانی شناختی برای افسردگی کودکان و نوجوانان
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: دکتر فرزاد
قیمت:۶۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۲۰۰۰۰
تکنیک‌های شناخت درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی)
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: رابرت‌ال. لیهی - مترجم: حسن حمیدپور؛زهرا
قیمت:۷۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۹۰۰۰۰
تکنیک‌های شناخت درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی)
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - مترجم: حسن حمیدپور - نویسنده: رابرت لیهی
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
تمرینات عملی رفتار درمانی شناختی برای غلبه برافسردگی
ناشر:آسیم
پدیدآور: - نویسنده: آلبرت الیس - نویسنده: ویلیام کناوس
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
جعبه ابزار رفتاردرمانی - شناختی (CBT) برای کودکان و نوجوانان: بیش از 200 کاربرگ و تمرین برای کودکان و نوجوانان دچار ضربه روانی، بیش‌فعالی(ADHD)، اوتی
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: لیزاوید فیفر - نویسنده: آماندا کی‌کرودر
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
جعبه ابزار زوج‌درمانی ‌‌شناختی‌رفتاری: بیش از 54 تمرین برای ارتقای گفتگو، پیگیری مشکلات و ایجاد روابط مستحکم
ناشر:ندای کارآفرین
پدیدآور: - نویسنده: جان‌دبلیو. لودگیت - نویسنده: ترزا‌ان. گروبر
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
جهت‌گیری درمانی‌ بالینی‌ برای خیانت‌ زناشویی: چهارچوب پدیدارشناختی برای مطالعه
ناشر:ندای کارآفرین
پدیدآور: - نویسنده: نیکول زاپین - مترجم: نوید اوحدی‌اصفهانی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
چگونه هیولای اضطراب خود را گرسنه بگذاریم: کتاب کار رفتاردرمانی شناختی برای مدیریت خشم در کودکان 5 تا 9 سال
ناشر:ارجمند،کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: کیت کالینز-دانلی - مترجم: مرتضی ارجمندی‌نسب؛مریم
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
چگونه هیولای خشم خود را گرسنه بگذاریم: کتاب کار رفتاردرمانی شناختی برای مدیریت خشم در کودکان 5 تا 9 سال
ناشر:ارجمند،کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: کیت کالینز-دانلی - مترجم: مرتضی ارجمندی‌نسب؛حکیمه
قیمت:۳۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۰۰۰۰
چگونه هیولایامتحان را گرسنه بگذاریم: کتاب کار رفتاردرمانی شناختی برای مدیریت استرس امتحان در کودکان و نوجوانان
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - مترجم: مرتضی ارجمندی‌نسب - نویسنده: کیت کالینزدانلی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
درمان ‌شناختی رفتاری اضطراب برای کودکان و نوجوانان "راهنمای درمانگر": مجموعه برنامه گربه مقابله‌گر (بسته کامل درمانی)
ناشر:روان
پدیدآور: - مترجم: حمید علیزاده - نویسنده: فیلیپ‌س. کندال
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰