تعداد يافت شده (۲۹) صفحه ۱ از ۲
آن جا که عقل حاکم است: چگونه می‌توان با تغییر در شیوه تفکر، شیوه احساس را تغییر داد (کتاب راهنمای شناخت‌درمانی برای درمانگران و درمان‌جویان)
ناشر:ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: دنیس گرینبرگر - نویسنده: کریستین پدسکی
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
تکنیک‌های شناخت درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی)
ناشر:نسل فردا
پدیدآور: - نویسنده: رابرت لیهی - مترجم: حسن حمیدپور
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
تکنیک‌های شناخت درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی)
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: رابرت‌ال. لیهی - مترجم: حسن حمیدپور؛زهرا
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
تمرینات عملی رفتار درمانی شناختی برای غلبه برافسردگی
ناشر:آسیم
پدیدآور: - نویسنده: آلبرت الیس - نویسنده: ویلیام کناوس
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
جهت‌گیری درمانی‌ بالینی‌ برای خیانت‌ زناشویی: چهارچوب پدیدارشناختی برای مطالعه
ناشر:ندای کارآفرین
پدیدآور: - نویسنده: نیکول زاپین - مترجم: نوید اوحدی‌اصفهانی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
چگونه هیولای اضطراب خود را گرسنه بگذاریم: کتاب کار رفتاردرمانی شناختی برای مدیریت خشم در کودکان 5 تا 9 سال
ناشر:ارجمند،کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: کیت کالینز-دانلی - مترجم: مرتضی ارجمندی‌نسب؛مریم
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
چگونه هیولای خشم خود را گرسنه بگذاریم: کتاب کار رفتاردرمانی شناختی برای مدیریت خشم در کودکان 5 تا 9 سال
ناشر:ارجمند،کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: کیت کالینز-دانلی - مترجم: مرتضی ارجمندی‌نسب؛حکیمه
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
چگونه هیولایامتحان را گرسنه بگذاریم: کتاب کار رفتاردرمانی شناختی برای مدیریت استرس امتحان در کودکان و نوجوانان
ناشر:کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: کیت کالینزدانلی - مترجم: مرتضی ارجمندی‌نسب
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
درمان ‌شناختی رفتاری اضطراب برای کودکان و نوجوانان "راهنمای درمانگر": مجموعه برنامه گربه مقابله‌گر (بسته کامل درمانی)
ناشر:روان
پدیدآور: - نویسنده: فیلیپ‌س. کندال - مترجم: حمید علیزاده
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
درمان‌شناختی - رفتاری اعتیاد برنامه درمانی برای متخصصین بالینی
ناشر:بعثت
پدیدآور: - نویسنده: کولین دراموند؛نیکولاس - مترجم: سجاد پناهی‌فر؛زینب
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
راهنمای آکسفورد: برای تمرین‌های رفتاری در شناخت‌درمانی
ناشر:کتاب ارجمند،ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جیمز بنت-لوی؛گیلیان - مترجم: مرضیه اکرامی؛نادر
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
رفتاردرمانی شناختی برای بیماریهای شدید روانی
ناشر:نسل فردا،ارجمند،کتاب ارجمند
پدیدآور: - نویسنده: جسی رایت؛داگلاس - مترجم: آتوسا فرمند
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰