تعداد يافت شده (۲۶) صفحه ۱ از ۲
(تست) پرسش‌های چهارگزینه‌ای طراحی پارچه و لباس (ج1): ارشد هنر
ناشر:جمال هنر
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه همتی؛محبوبه
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰
آشنایی با پست ها و خطوط انتقال انرژی الکتریکی(فشارقوی)،دستگاه،پدیده
ناشر:پدیده ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: عباس دستگاه
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آموزش Access
ناشر:اکسیر دانش پارس
پدیدآور: - نویسنده: عاطفه افشارقتلی
قیمت:۳۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۰۰۰۰
آموزش Excel
ناشر:اکسیر دانش پارس
پدیدآور: - نویسنده: عاطفه افشارقتلی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
آموزش Power point
ناشر:اکسیر دانش پارس
پدیدآور: - نویسنده: عاطفه افشارقتلی
قیمت:۳۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
آموزش Windows
ناشر:اکسیر دانش پارس
پدیدآور: - نویسنده: عاطفه افشارقتلی
قیمت:۴۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۰۰۰۰
آموزش Word
ناشر:اکسیر دانش پارس
پدیدآور: - نویسنده: عاطفه افشارقتلی
قیمت:۴۸۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۵۰۰۰
آموزش اتوکد با صفحه کلید
ناشر:یاد عارف
پدیدآور: - نویسنده: رشید افشارقلعه
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
باورهای عامیانه و عقاید خرافی در شعر گروهی از شاعران
ناشر:عطران
پدیدآور: - نویسنده: الهه شارقی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
بحر عشق: یادنامه نکوداشت شارق یزدی
ناشر:اندیشمندان یزد،گیتا
پدیدآور:
قیمت:۱۳۷۲۸۰۰ قیمت سایت:۱۳۷۲۸۰۰
تجربیات عملی درنقشه خوانی ایستگاه های فشارقوی ج2/ قدیس
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰
تکنولوژی آنزیم ها، بروجنی،د.شهرکرد
ناشر:دانشگاه شهرکرد
پدیدآور: - نویسنده: بهزاد شارقی
قیمت:۵۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۷۰۰۰۰