تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
طراحی و برش دامن و شلوار زنانه (به روش مولر)
ناشر:هاکوپیان
پدیدآور: - مترجم: سومبات هاکوپیان؛محمدرضا
قیمت:۳۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰۰
طراحی و برش کت و پالتوی زنانه (به روش مولر)
ناشر:هاکوپیان
پدیدآور: - مترجم: سومبات هاکوپیان؛محمدرضا
قیمت:۳۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰۰