تعداد يافت شده (۶) صفحه ۱ از ۰
بررسی پیشگیری وضعی بر سرقت اماکن در شهر ایلام
ناشر:علمی سنا
پدیدآور: - نویسنده: علی آژنگ
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
سرقت علمی
ناشر:فدک ایساتیس
پدیدآور: - نویسنده: حسنعلی مسلمان‌یزدی
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
سرقت علمی و ابعاد تازه آن طبق متد روز
ناشر:اندیشمندان یزد
پدیدآور: - نویسنده: مهرنوش شیردلی؛ویداسادات
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
سرقت علمی: مفاهیم مصادیق و راهکارهای پیشگیری (مجموعه مقالات)
ناشر:پرسش
پدیدآور: - مترجم: آبیار میترا؛پورحقانی
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰
سرقت و کلاهبرداری مالکیت فکری
ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
پدیدآور: - مترجم: حمیدرضا دانش‌ناری؛سیدامین
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
علل نقض آرای کلاهبرداری و سرقت در دیوان عالی کشور
ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
پدیدآور:
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰