تعداد يافت شده (۲۴) صفحه ۱ از ۲
ارشد باغبانی (میوه کاری،سبزی کاری و گل کاری)، ایرانی پور ، دیباگران
ناشر:دیباگران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد ایرانی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
پرورش سبزی و سبزی‌کاری در باغ و خانه
ناشر:کیان ایران
پدیدآور: - نویسنده: حسن حسنی‌زاده
قیمت:۹۸۵۶۰۰ قیمت سایت:۹۸۵۶۰۰
ترویج سبزیکاری نوین ، هاشمی اصفهانی
ناشر:سپهر ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: اسماعیل هاشمی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
دایرة المعارف گل و گیاه ج4:سبزیکاری،متقی،سپیدان
ناشر:سپیدان،تهران
پدیدآور: - نویسنده: مهن حسین
قیمت:۴۷۲۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۲۰۰۰
دایرة المعارف گل و گیاه ج4:سبزیکاری،متقی،سپیدان
ناشر:سپیدان،تهران
پدیدآور: - نویسنده: مهن حسین
قیمت:۴۷۲۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۲۰۰۰
درس و کنکور ارشد و دکتری باغبانی 3 (گلکاری،سبزیکاری،زبان)،میرزایی،دی نگار
ناشر:دی نگار تهران
پدیدآور: - نویسنده: فرزانه میرزایی
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰
راهنمای جامع و کامل سبزی کاری،زرین،مزرعه زرین
ناشر:مزرعه زرین
پدیدآور: - نویسنده: محمد زرین
قیمت:۴۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۰۰۰۰
سبزی کاری عملی
ناشر:روزبهان
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا وزیری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
سبزی‌کار میلیونر 1: راهنمای عملی پرورش و پولسازی از سبزی‌کاری در ایران
ناشر:کلید آموزش
پدیدآور: - نویسنده: هادی فردین‌نژاد
قیمت:۱۳۰۲۴۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۲۴۰۰
سبزی‌کاری نوین: راهنمای کاربردی کشت سبزی در سطوح کوچک و اراضی وسیع
ناشر:گهواره کتابیران
پدیدآور: - نویسنده: حسین رادنیا
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
سبزیکاری
ناشر:گهواره‌کتابیران
پدیدآور: - نویسنده: غلامعلی پیوست
قیمت:۱۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۵۰۰۰۰
سبزیکاری
ناشر:فصل هفتم
پدیدآور: - نویسنده: مائده دوهندو؛مهدی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰