تعداد يافت شده (۷) صفحه ۱ از ۱
Basic medical terms for the health professions
ناشر:سایه سلامت
پدیدآور: - نویسنده: آزیتا بالاغفاری - نویسنده: کبری علیگلبندی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
بررسی نقش هوش فرهنگی مدیران بر مدیریت تعارض در سازمان
ناشر:سایه سلامت
پدیدآور: - نویسنده: امیر محبی - نویسنده: سوگند فردمهرگان
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
سلامت روان در سایه ذهن‌آگاهی
ناشر:خط آخر
پدیدآور: - نویسنده: ماهک نقی‌زاده‌علمداری
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
سیستم‌های اطلاعات سلامت: معماری‌ها و راهبردها
ناشر:سایه سلامت
پدیدآور: - نویسنده: حسن صیامیان - نویسنده: علی حاجی‌پورطالبی
قیمت:۸۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۳۰۰۰۰
کد گذاری مرگ و میر مبتنی بر ICD-10
ناشر:سایه سلامت
پدیدآور: - نویسنده: علی محمدی - نویسنده: یوسف مهدی‌پور
قیمت:۱۰۹۱۲۰۰ قیمت سایت:۱۰۹۱۲۰۰
مرداب سایه ها
ناشر:افراز
پدیدآور: - نویسنده: محمد سلامت
قیمت:۲۲۴۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۴۰۰۰
مفهوم‌شناسی پیاده‌سازی مدیریت استراتژیک در سازمان
ناشر:سایه سلامت
پدیدآور: - نویسنده: یدالله رحیمی‌کیا
قیمت:۶۴۲۴۰۰ قیمت سایت:۶۴۲۴۰۰