تعداد يافت شده (۹۱) صفحه ۱ از ۸
آذرمیدخت،آخرین پادشاه زن ایران (ایران در زمان ساسانیان)
ناشر:سمیر
پدیدآور: - نویسنده: فواد فاروقی
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰۰
ارتش های ایرانیان باستان 2 ، اشکانیان و ساسانیان ، امیری، گل آفتاب
ناشر:گل آفتاب ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: پیتر ویلکاکس - مترجم: یوسف امیری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اردشیر بابکان: سرسلسله ساسانیان
ناشر:آواژه ابریشمی،خانه تاریخ و تصویر ابریشمی
پدیدآور: - نویسنده: فرشاد ابریشمی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
اردشیر خوره: نخستین پایتخت ساسانیان (شکل‌گیری، توسعه، فضاهای شهری و بناهای تاریخی)
ناشر:سازمان جهاد دانشگاهی تهران
پدیدآور: - نویسنده: حسن کریمیان - نویسنده: مجید منتظرظهوری
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰
ارمنستان در روزگار ساسانیان
ناشر:امیرکبیر
پدیدآور: - نویسنده: پرویز حسین‌طلایی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
از ظهور تا سقوط (ساسانیان)
ناشر:آواژه ابریشمی
پدیدآور: - نویسنده: فرشاد ابریشمی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
از ظهور تا سقوط (ساسانیان)
ناشر:آواژه ابریشمی
پدیدآور: - نویسنده: فرشاد ابریشمی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
ایران باستان (تاریخ مفصل ایران قدیم از آغاز تا انقراض ساسانیان)،(4جلدی)
ناشر:دبیر،سمیر
پدیدآور: - نویسنده: حسن پیرنیا
قیمت:۱۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۵۰۰۰۰
ایران باستان: پیشاتاریخ، عیلامیان، هخامنشیان، سلوکیان، پارتیان، ساسانیان
ناشر:مولی
پدیدآور: - نویسنده: کایلر یانگ؛رومن - مترجم: یعقوب آژند
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
ایران باستان: تاریخ مفصل ایران قدیم از آغاز تا انقراض ساسانیان
ناشر:دبیر،سمیر
پدیدآور: - نویسنده: مشیرالدوله پیرنیا
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
ایران در آستانه سقوط ساسانیان
ناشر:کندوکاو
پدیدآور: - نویسنده: آ.ای.کولسنیکف - مترجم: محمدرفیق یحیایی
قیمت:۳۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۰۰۰۰
ایران در آستانه سقوط ساسانیان (شمیز،وزیری،کندوکاو)
ناشر:کندوکاو/آگاه
پدیدآور: - نویسنده: آ.ای.کولسنیکف - مترجم: محمدرفیق یحیایی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰