تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی هجا
ناشر:مرکزنشردانشگاهی
پدیدآور: - ویراستار: رضا نیلی‌پور - نویسنده: یدالله ثمره
قیمت:۸۶۲۴۰۰ قیمت سایت:۸۶۲۴۰۰
زبان گیلکی (گویش لاهیجان): واژه‌نامه و پاره‌ای ویژگی‌های آوایی و ساختواژه‌ای
ناشر:فرهنگ ایلیا
پدیدآور: - نویسنده: نادر جهانگیری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ساخت آوایی زبان
ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد
پدیدآور: - نویسنده: رابرت ج. هربولد - نویسنده: دکتر مهدی
قیمت:۵۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۸۰۰۰
ساخت آوایی زبان ، مشکوة الدینی،د.فردوسی
ناشر:دانشگاه فردوسی ، مشهد
پدیدآور: - نویسنده: مهدی مشکوة
قیمت:۴۷۶۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۶۰۰۰
ساخت آوایی و دستور زبان لری: مقایسه و بررسی آوایی، ساختاری و دستوری گویش‌های زبان لری در ...
ناشر:پازینه
پدیدآور: - نویسنده: کرم علیرضایی
قیمت:۲۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰۰