تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
الزامات امنیتی نرم‌افزار، پایگاه داده و زیرساخت هوشمندی علم و فناوری
ناشر:دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، مرکز انتشارات راهبردی
پدیدآور: - ویراستار: مهدی یوسفی - نویسنده: یاسر حسن‌پور
قیمت:۴۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰۰
سامانه آنلاین بررسی زیرساخت‌های جاده‌ای
ناشر:هوشمند تدبیر،موسسه پارسا مبتکر گام اول
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی کاشانی؛سیدمهدی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
شبکه های هوشمند:زیرساخت ها و ارتباطات،اینی وسکی،احمدی آهنگر،علوم رایانه
ناشر:علوم‏ رایانه‏ ، بابل
پدیدآور: - نویسنده: کریستوف اینی - مترجم: رویا احمدی
قیمت:۶۷۲۰۰۰ قیمت سایت:۶۷۲۰۰۰