تعداد يافت شده (۱۴) صفحه ۱ از ۱
اکوفیزیولوژی گیاهان اقتصادی در مناطق خشک و نیمه خشک،سازگاری های موجودات زنده بیابانی،زهتابیان،د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: جی. ای. - نویسنده: آیشام
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بیابان ها و زیست و بوم های بیابانی، جولی لیتی ، زهتابیان و پور ریحان،د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: جولی لیتی - مترجم: زهتابیان و
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تاریخ دیرین ترکان ایران
ناشر:نشر اختر،آناس
پدیدآور: - نویسنده: محمدتقی زهتابی - مترجم: علی احمدیان‌سرای
قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰
تشریح کامل مسائل تحلیل مهندسی مدار (1)
ناشر:به‌آوران
پدیدآور: - نویسنده: محمدرئوف زهتابیان‌شهریاری - نویسنده: محمدرضا هادیان‌امرئی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تشریح کامل مسائل سیستم های کنترل مدرن،درف،شهریاری،آذرین مهر
ناشر:آذرین مهر*تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدرئوف زهتابیان - نویسنده: مجتبی کمال
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
تشریح مسائل مدارهای میکروالکترونیک ج3 ، سدرا ، شهریاری
ناشر:آذرین مهر ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدرئوف زهتابیان - نویسنده: هومن ناصر
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تولید برخی گیاهان دارویی اسانس دار،زهتاب سلماسی،د.تبریز
ناشر:دانشگاه تبریز
پدیدآور: - نویسنده: سعید زهتاب - نویسنده: سهیلا دست
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
دانستنیهای ضروری داوران وزنه‌برداری
ناشر:گسترش اندیشه
پدیدآور: - نویسنده: منوچهر رضاخانی - نویسنده: میلاد بیک‌رضایی
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰
راهنمای عملی آبیاری،زهتابیان،د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: لئو پلدروی - مترجم: غلامرضا زهتابیان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
زهتاب
ناشر:هیلا
پدیدآور: - نویسنده: زهره جمشیدی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
کالبدشناسی دندان ها در اسب ، عزیزی ، نوربخش
ناشر:نوربخش ، تهران(دکتر صابری)
پدیدآور: - نویسنده: بابک رسولی - نویسنده: پیمان عزیزی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
گوشه‌ای در اصفهان
ناشر:فصل پنجم
پدیدآور: - شاعر: جواد زهتاب
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰