تعداد يافت شده (۹) صفحه ۱ از ۱
بهسازی لرزه ای ساختمانها ی موجود ، عسگری،ارکان اصفهان
ناشر:ارکان دانش ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: سازمان مدیریت - مترجم: احسان عسگری
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود (تجدید نظر اول)
ناشر:سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات
پدیدآور:
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
زمان لرزه
ناشر:مروارید
پدیدآور: - نویسنده: کورت ونه - مترجم: مهدی صداقت
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
زمان لرزه
ناشر:جمهوری
پدیدآور: - نویسنده: کورت وانه‌گات - مترجم: نصیبه حسین‌پور
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
زمان لرزه
ناشر:کتابستان معرفت
پدیدآور: - نویسنده: کورت وانه‌گات - مترجم: معصومه فخار
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
عملکرد لرزه ای ساختمان های پانلی سه بعدی،زمان کبیر،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد زمان - نویسنده: امید رضایی
قیمت:۱۹۴۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۴۰۰۰
مبانی لرزه زمین ساخت (کارشناسی ارشد زمین‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: زمان ملک‌زاده‌کبریا - ویراستار: حسن علیزاده‌سالومحله
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
مجموعه 6 : طراحی و اجرای آرایه های رفتار نگاری لرزه ای ساختمان های بلند ، فرزانگان
ناشر:مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی، تهران
پدیدآور: - نویسنده: فرزانگان - نویسنده: سینائیان
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
نشریه گ-530: کاربرد روش زمان دوام سازگار با آیین نامه 2800 در تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های ساختمانی میان مرتبه ، وفایی
ناشر:مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی، تهران
پدیدآور: - نویسنده: ابوالحسن وفایی - نویسنده: همایون استکانچی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰