تعداد يافت شده (۱۳) صفحه ۱ از ۱
ارمغان ادبی: هدیه به دوستداران قند پارسی و شیفتگان در دری (مربیان، مروجان و منتقدان آگاه و دلسوزان آن) زبان و ادبیات فارسی (عمومی)
ناشر:جنگل
پدیدآور:
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
این جویبار جاری (زبان و ادبیات فارسی عمومی)
ناشر:لامک
پدیدآور: - نویسنده: محسن اسماعیلی - نویسنده: مرتضی رزاق‌پور
قیمت:۲۳۵۸۴۰۰ قیمت سایت:۲۳۵۸۴۰۰
این جویبار جاری (زبان و ادبیات فارسی عمومی)،اسماعیلی،کتابکده قم
ناشر:لامک ، قم
پدیدآور: - نویسنده: محسن اسماعیلی - نویسنده: مرتضی رزاق
قیمت:۸۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۹۰۰۰۰
راهنمای گام به گام زبان و ادبیات فارسی عمومی دوره‌ی پیش‌دانشگاهی
ناشر:منتشران
پدیدآور: - نویسنده: محمدرضا ابراهیم‌زاده
قیمت:۴۵۷۶۰۰ قیمت سایت:۴۵۷۶۰۰
زبان و ادبیات فارسی (عمومی)
ناشر:سرافراز
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه حیدری - نویسنده: احمد ذاکری
قیمت:۱۲۴۹۶۰۰ قیمت سایت:۱۲۴۹۶۰۰
زبان و ادبیات فارسی (عمومی) دوره پیش‌دانشگاهی درس مشترک کلیه رشته‌ها
ناشر:موسسه‌ فرهنگی‌ مدرسه ‌برهان
پدیدآور: - نویسنده: حسن ذوالفقاری - نویسنده: محمد پارسانسب
قیمت:۷۰۴۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۴۰۰۰
زبان و ادبیات فارسی (ویژه فارسی عمومی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی)
ناشر:مهتاب
پدیدآور: - نویسنده: مهدی شریفیان
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
فارسی عمومی (شناخت‌نامه زبان و ادبیات فارسی)
ناشر:سخن
پدیدآور: - نویسنده: عباسعلی وفایی - نویسنده: مهدی محبتی
قیمت:۱۱۶۱۶۰۰ قیمت سایت:۱۱۶۱۶۰۰
فارسی عمومی (کلیه رشته‌ها غیر از رشته زبان و ادبیات فارسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: گروه مولفان - ویراستار: حسن انوری
قیمت:۵۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۸۰۰۰۰
فارسی عمومی (کلیه رشته‌ها غیر از زبان و ادبیات فارسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: گروه‌مولفان - ویراستار: حسن انوری
قیمت:۱۴۶۰۸۰۰ قیمت سایت:۱۴۶۰۸۰۰
فارسی عمومی: شامل ادبیات دانشگاهی، متون نظم و نثر دستور جامع زبان فارسی - پژوهش و نگارش
ناشر:زوار
پدیدآور: - نویسنده: مهدی ماحوزی
قیمت:۲۴۰۲۴۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۲۴۰۰
کتاب درسی زیر ذره‌بین: زبان و ادبیات فارسی عمومی پیش
ناشر:خانه زیست‌شناسی
پدیدآور: - نویسنده: مهدی عظیمیان
قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰