تعداد يافت شده (۱۱۱) صفحه ۱ از ۹
(MSRT, UTEPT, MHLE, TOLIMO) ‏‫Fast bank: بانک سوالات ادوار گذشته آزمون‌های زبان دکتری
ناشر:جنگل
پدیدآور: - نویسنده: مهرداد زنگیه‌وندی
قیمت:۱۴۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۴۰۰۰۰
(MSRT, UTEPT, MHLE, TOLIMO) ‏‫Fast bank: بانک سوالات ادوار گذشته آزمون‌های زبان دکتری جامع سوالات EPT ادوار گذشته
ناشر:جنگل
پدیدآور: - نویسنده: مهرداد زنگیه‌وندی
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
40 آزمون گرامر پیشرفته: به همراه مهم‌ترین نکات گرامری ویژه زبان عمومی دکتری
ناشر:تانیش
پدیدآور: - نویسنده: جمال صوفیه
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
Advanced Vocabulary Testsتست های پیشرفته لغت (ارشد و دکتری زبان ،GRE, TOEFL, GMAT, IELTS)
ناشر:پوران پژوهش (وابسته به موسسه مشاوره و خدماتی پوران پژوهش)
پدیدآور: - نویسنده: احسان طالب
قیمت:۲۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۸۰۰۰۰
Fast reading (MA, PhD) درک مطلب جامع آزمون‌های زبان ارشد و دکتری
ناشر:جنگل
پدیدآور: - نویسنده: مهرداد زنگینه‌وندی - نویسنده: سجاد زنگینه‌وندی
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
Fast reading (MA, PhD) درک مطلب جامع آزمون‌های زبان ارشد و دکتری
ناشر:جنگل
پدیدآور:
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
ارشد و دکتری زبان تخصصی مدیریت،عارف،مقیمیان،فرهیختگان دانشگاه
ناشر:فرهیختگان دانشگاه ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: عارف و
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
ارشد و دکتری زبان عمومی برای کلیه رشته ها(جغرافیا و سایر رشته ها )،ظفری،فروزش
ناشر:فروزش ، تبریز
پدیدآور: - نویسنده: داریوش ظفری - نویسنده: ناصر علیمحمدی
قیمت:۸۶۴۰۰۰ قیمت سایت:۸۶۴۰۰۰
ارشد و دکتری زبان عمومی(سری عمومی ارشد)،آهنگر،سری عمران
ناشر:سری عمران قلم داور ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: زهرا آهنگر
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
ارشد و دکتری زبان عمومی،اسدزاده،فرهیختگان دانشگاه
ناشر:فرهیختگان دانشگاه ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: اسدزاده
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بانک سئوالات ایران (IQB): زبان (همراه با پاسخنامه کاملا تشریحی) ویژه کلیه شرکت‌کنندگان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و علاقه‌مندان زبان انگ
ناشر:گروه تالیفی دکتر خلیلی
پدیدآور:
قیمت:۲۵۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۹۰۰۰۰
بانک سوالات ادوار گذشته آزمون‌های زبان دکتری = Fast bank (MSRT, UTEPT ...
ناشر:جاودانه
پدیدآور: - نویسنده: مهرداد زنگیه‌وندی
قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰