تعداد يافت شده (۱۹) صفحه ۱ از ۲
2000 واژه ضروری زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری
ناشر:سیمای دانش
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا محمدی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آزمون کارشناسی ارشد زبان تخصصی مهندسی عمران ، کله چی
ناشر:جهاددانشگاهی امیرکبیر ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: کوروش کله
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آزمون‌های جامع زبان تخصصی ارشد مهندسی عمران
ناشر:فدک ایساتیس
پدیدآور: - نویسنده: سیدمهدی رادقی‌مهرجو
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
راهنمای زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری (مهندسی مدیریت پروژه - مهندسی مدیریت ساخت) دارای مزیت ترجمه صفحه به صفحه سازگار با کتاب اصلی "مکمل کتاب اصلی"
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: صفیه داوطلب
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
زبان انگلیسی تخصصی مهندسی عمران ، قاضی مرادی
ناشر:گسترش علوم پایه ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: شاهرخ قاضی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
زبان تخصصی عمران
ناشر:موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
پدیدآور: - نویسنده: زهرا آهنگر - نویسنده: محمد اصفهانی
قیمت:۸۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۴۰۰۰۰
زبان تخصصی عمران
ناشر:موسسه انتشارات سری عمران قلم داور
پدیدآور: - نویسنده: زهرا آهنگر - نویسنده: محمد اصفهانی
قیمت:۷۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۹۰۰۰۰
زبان تخصصی عمران (فلش کارت)
ناشر:جی5
پدیدآور:
قیمت:۱۶۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۶۰۰۰۰
زبان تخصصی عمران،زارعی،دیباگران
ناشر:دیباگران ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: قدرت زارعی
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
زبان تخصصی مهندسی عمران کارشناسی ارشد
ناشر:مدرسان شریف
پدیدآور: - نویسنده: مهناز مصطفی‌زاده؛بابک
قیمت:۲۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۹۰۰۰۰
زبان تخصصی مهندسی عمران و معماری (مهندسی مدیریت پروژه و مهندسی مدیریت ساخت)
ناشر:آوای دانش‌گستر
پدیدآور: - نویسنده: علی قربانی - نویسنده: فرحبد محمدی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
زبان تخصصی مهندسی عمران(پیشرفته)،برمایه ور،عمارت پارس
ناشر:عمارت پارس
پدیدآور: - نویسنده: بهنود برمایه - نویسنده: زهره شریف
قیمت:۴۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۰۰۰۰