تعداد يافت شده (۸) صفحه ۱ از ۱
ریاضیات کاربرد آن در اقتصاد ،ارشد ، رنجبران،اثبات+نورعلم
ناشر:اثبات ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: هادی رنجبران
قیمت:۱۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰
ریاضیات کاربرد آن در اقتصاد ،ارشد ، ویراست 10 ، رنجبران،اثبات
ناشر:اثبات ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: هادی رنجبران
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد ، داولینگ ، توتونچی
ناشر:پیام یزد ، یزد
پدیدآور: - نویسنده: ادوارد تی - مترجم: جلیل توتونچی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد و مدیریت ، کریمی،جهاداصفهان
ناشر:جهاددانشگاهی ، اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: فرزاد کریمی - نویسنده: محمد مشهدی
قیمت:۱۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰
ریاضیات و کاربرد آن در اقتصاد،وجدید،رنجبران،اثبات
ناشر:اثبات ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: هادی رنجبران
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداری و اقتصاد
ناشر:صفار
پدیدآور: - نویسنده: اکبر عالم‌تبریز؛محمد
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، حسابداری، اقتصاد
ناشر:مرکز نشر جهش،آویدنگار
پدیدآور: - نویسنده: فرزین حاجی‌جمشیدی؛سیروس
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
ریاضیات: کاربرد آن در اقتصاد
ناشر:اثبات
پدیدآور: - نویسنده: هادی رنجبران
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰