تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
رویکردهای راهبردی به رفتار سازمانی
ناشر:شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا
پدیدآور: - نویسنده: مایکل هیت - نویسنده: سی، جت میلر
قیمت:۷۷۹۰۰۰ قیمت سایت:۷۷۹۰۰۰
رویکردهای راهبردی به رفتار سازمانی
ناشر:شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا
پدیدآور: - نویسنده: مایکل هیت - نویسنده: سی، جت میلر
قیمت:۳۵۹۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۹۰۰۰