تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
روش‌شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی (کارشناسی ارشد مدیریت)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: محمدمهدی پرهیزگار - نویسنده: علی‌اکبر آقاجانی‌افروزی
قیمت:۴۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۷۰۰۰۰
روش‌شناسی تحقیق پیشرفته در مدیریت با رویکرد کاربردی (کارشناسی ارشد مدیریت)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: محمدمهدی پرهیزگار - نویسنده: علی‌اکبر آقاجانی‌افروزی
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰