تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
روشهای میدانی در باستان‌شناسی
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: تامس‌آر هستر - نویسنده: هری‌ج شیفر
قیمت:۲۳۶۵۴۴۰ قیمت سایت:۲۳۶۵۴۴۰
شیوه های روشمند بررسی میدانی در باستان شناسی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: رابرت ج. هربولد - نویسنده: --/-
قیمت:۶۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۱۰۰۰۰