تعداد يافت شده (۸۲) صفحه ۱ از ۷
8 آزمون برنامه‌ریزی درسی: مجموعه آزمون‌های خودسنجی ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی
ناشر:ارشد
پدیدآور: - نویسنده: گروه مولفین انتشارات ارشد
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
8 آزمون برنامه‌ریزی درسی: مجموعه آزمون‌های خودسنجی ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی
ناشر:ارشد
پدیدآور: - نویسنده: گروه مولفین انتشارات ارشد
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
8 آزمون برنامه‌ریزی درسی: مجموعه آزمون‌های خودسنجی ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی
ناشر:ارشد
پدیدآور: - نویسنده: گروه مولفین انتشارات ارشد
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
آمار و روش‌های پژوهش در روان‌شناسی
ناشر:رشد
پدیدآور: - نویسنده: هیو کولیکان - مترجم: علی دلاور
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰
آیا کودکان قادر به فلسفه‌ورزی هستند؟ مبانی و پشتوانه‌های روان‌شناسی رشدشناختی در برنامه فلسفه برای کودکان
ناشر:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پدیدآور: - نویسنده: مهرنوش هدایتی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی (با تجدیدنظر و اضافات)
ناشر:رشد
پدیدآور: - نویسنده: علی دلاور
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
انگیزش و هیجان (کارشناسی ارشد روان‌شناسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: گیتی همتی‌راد - ویراستار: سیدرضا میرمهدی
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
باغبان و نجار: دیدگاه‌های جدید علم روان‌شناسی رشد در باب رابطه والدین و فرزندان
ناشر:آسیم
پدیدآور: - نویسنده: آلیسون گوپنیک - مترجم: مریم برومندی
قیمت:۵۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰
پیشگامان روان‌شناسی رشد
ناشر:اطلاعات
پدیدآور: - نویسنده: ویلیام‌کریستوفر کرین - مترجم: فرید فدایی
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
پیوند زخم خورده: روان‌شناسی روابط خارج از حیطه زناشویی، شفای رنج‌های روحی، اعتماد دوباره پس از عهدشکنی همسر
ناشر:رشد
پدیدآور: - نویسنده: جنیس‌آبراهامز اسپرینگ - نویسنده: مایکل اسپرینگ
قیمت:۴۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۴۰۰۰۰
خلاصه روان‌شناسی عمومی: بر اساس کتاب زمینه روان‌شناسی هیلگارد
ناشر:جوانه رشد
پدیدآور: - نویسنده: لیلی جبلی
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
درآمدی بر معرفت‌شناسی و روان‌شناسی معاصر
ناشر:رشد
پدیدآور: - نویسنده: حسین اسکندری - ویراستار: گروه علمی رشد
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰