تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
کتاب های حوزه ی موفقیت44 (تاثیر:روانشناسی فنون قانع کردن دیگران)
ناشر:هورمزد
پدیدآور: - نویسنده: رابرت بی.سیالدینی - مترجم: گیتی قاسم
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰