تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
رمز گشایی از تجربه خروج از بدن
ناشر:فرهاد توحیدی
پدیدآور: - نویسنده: لوییس مینرو - مترجم: فرهاد توحیدی
قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰
زبان بدن
ناشر:هورمزد
پدیدآور: - نویسنده: آلن پیز - مترجم: سمیرا اباذری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
زبان بدن: راز و رمزهای استفاده از زبان بدن در محیط کار
ناشر:اطلاع
پدیدآور: - نویسنده: کارول کینزی گامن - مترجم: طوفان عزیزی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
نقشه‌های ذهن: رمز بدن
ناشر:ذهن زیبا
پدیدآور: - نویسنده: برادلی‌آر. نلسون - مترجم: رضوان نعیمی
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰