تعداد يافت شده (۹) صفحه ۱ از ۱
اهنمای عملی شماره سازی رده بندی دهدهی دیوئی ، لاری ، کتابدا
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: احمدلاری رکن - مترجم: 0
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
خلاصه رده بندی دهدهی دیوئی و نمایه نسبی 2 جلدی ، عمرانی
ناشر:علمی و فرهنگی ، تهران
پدیدآور: - مترجم: ابراهیم عمرانی - نویسنده: ملویل دیوئی
قیمت:۲۴۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۲۸۰۰۰
راهنمای عملی شماره سازی رده بندی دهدهی دیوئی ، لاری ، کتابدار
ناشر:کتابدار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه ملکی - نویسنده: احمدلاری رکن
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
راهنمای عملی شماره سازی رده بندی دهدهی دیوئی ، لاری ، کتابدار
ناشر:کتابدار ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه ملکی - نویسنده: احمدلاری رکن
قیمت:۳۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۴۰۰۰۰
راهنمای عملی ویرایش 22 رده‌بندی دهدهی دیویی
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: سانجای‌کومار کائوشیک - مترجم: علی مرادمند
قیمت:۷۴۴۰۰۰ قیمت سایت:۷۴۴۰۰۰
رده‌بندی دهدهی دیوئی: راهنمای عملی شماره‌سازی
ناشر:کتابدار
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه مکی‌زاده - نویسنده: رکن‌الدین احمدی‌لاری
قیمت:۵۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۸۰۰۰
رده‌بندی دهدهی دیویی در 15 درس
ناشر:کتابدار
پدیدآور: - نویسنده: فیروزان - نویسنده: زهادی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
رده‌بندی دهدهی دیویی: راهنمای استفاده
ناشر:کتابدار
پدیدآور: - نویسنده: محمود شمس‌بد
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
رده‌بندی دهدهی دیویی: کتاب تمرین
ناشر:کتابدار
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه - نویسنده: مکی‌زاده
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰