تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
راهنمای عملی تهیه و نمایش شکلها و نمودارهای آماری در پژوهش رفتاری
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پدیدآور: - نویسنده: آدلها ید ا. ام. نیکول - نویسنده: پنی ام. پکسمن
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰