تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
راهنمای حل ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (1)
ناشر:گسترش علوم پایه
پدیدآور: - نویسنده: مسعود نیکوکار
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
راهنمای حل ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)
ناشر:گسترش علوم پایه
پدیدآور: - نویسنده: مسعود نیکوکار
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰