تعداد يافت شده (۹) صفحه ۱ از ۱
دایره‌المعارف اینترنتی علوم
ناشر:محراب قلم، کتابهای مهتاب
پدیدآور: - مترجم: حسین دانشفر - مترجم: غلامحسین اعرابی
قیمت:۱۱۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۰۰۰۰
دایره‌المعارف علوم
ناشر:محراب قلم
پدیدآور: - مترجم: مهناز عسگری - نویسنده: پاسکال شوول
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
دایره‌المعارف علوم
ناشر:محراب قلم
پدیدآور: - مترجم: مهناز عسگری - نویسنده: پاسکال شوول
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰
دایره‌المعارف علوم
ناشر:پنجره
پدیدآور: - مترجم: مجید عمیق - نویسنده: اندرو لانگ‌لی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
دایره‌المعارف علوم
ناشر:محراب قلم
پدیدآور: - مترجم: مهناز عسگری - نویسنده: پاسکال شوول
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
دایره‌المعارف علوم = Science encyclopedia: از آئرودینامیک تا ژنتیک
ناشر:پیام آزادی
پدیدآور: - مترجم: محمود سالک - نویسنده: کاترین هدلم
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰
دایره‌المعارف علوم جنایی: علوم جنایی تجربی
ناشر:میزان
پدیدآور: - نویسنده: شهرام ابراهیمی - نویسنده: افشین آذری‌متین
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰
دایره‌المعارف من درباره‌ی علوم: منبع بسیار مناسبی برای پژوهشگران نوجوان
ناشر:موسسه فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم
پدیدآور: - نویسنده: کری لاو - نویسنده: کارولین استامپ
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
مجموعه دایره‌المعارف علوم برای نوجوانان: بدن انسان، جانوران، علوم و فناوری، علوم زمین
ناشر:موسسه فرهنگی مدرسه برهان
پدیدآور: - مترجم: مهدی ضرغامیان - نویسنده: ایزابل بوییو؛فرانسوا
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰