تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
دایرة المعارف کاردانی به کارشناسی صنایع شیمیایی5000 ، ج1 ، جوینی
ناشر:کارآفرینان ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: جواد جوینی - نویسنده: عباس جوینی‏
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰