تعداد يافت شده (۱۴) صفحه ۱ از ۱
آموزش مهارت‌های حرفه‌ای (بررسی آسیب‌شناسی در دوره کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان)
ناشر:فرزانگان دانشگاه
پدیدآور: - نویسنده: خاتون عزتی
قیمت:۸۷۱۲۰۰ قیمت سایت:۸۷۱۲۰۰
آنچه معلمان باید بدانند: ویژه مدرسان و اساتید دانشگاه، معلمان و دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان
ناشر:آوای نور
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه جنیدی‌جعفری - نویسنده: مهدی نصرآبادی
قیمت:۳۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۰۰۰۰
ارورزی دانشگاه فرهنگیان
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
اقدام‌پژوهی معلم: بنا نهادن مردم‌سالاری دانشی
ناشر:دانشگاه فرهنگیان
پدیدآور: - مترجم: منیره رضایی - نویسنده: جرالد‌ج. پاین
قیمت:۳۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۰۰۰۰
پژوهش روایی: اصول و مراحل
ناشر:دانشگاه فرهنگیان
پدیدآور: - ویراستار: نعمت‌الله موسی‌پور - نویسنده: محمد عطاران
قیمت:۷۰۴۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۴۰۰۰
تاریخ دارالمعلمین مرکزی و عالی (1312 - 1297 ش)
ناشر:دانشگاه فرهنگیان
پدیدآور: - نویسنده: شهرام یوسفی‌فر
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
خدمات کتابخانه‌های دانشگاه فرهنگیان و پژوهش اعضای هیات علمی
ناشر:دارالهدایه
پدیدآور: - نویسنده: سیما کوشکی
قیمت:۲۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۰۰۰۰
درسهایی از امام: رسالت فرهنگیان و دانشگاهیان
ناشر:تسنیم
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
دین و تحقق رفتار شهروندی سازمانی: مطالعه‌ای در میان دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان
ناشر:هنگام
پدیدآور: - نویسنده: سیدمنصور امامی‌میبدی - نویسنده: اباذر اشتری‌مهرجردی
قیمت:۶۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۶۰۰۰۰
راهنمای گزینش در مصاحبه دانشگاه فرهنگیان (کلید موفقیت در مصاحبه)
ناشر:آرمان رشد
پدیدآور: - نویسنده: محمدمهدی اخوان - نویسنده: حسین پاشاپوردوگر
قیمت:۲۸۱۶۰۰ قیمت سایت:۲۸۱۶۰۰
راهنمای موفقیت برای معلمان تازه‌کار: یک راهنمای برنامه‌ریزی شخصی نومعلمان
ناشر:دانشگاه فرهنگیان
پدیدآور: - مترجم: حبیب امانی - نویسنده: متیو هلدمن
قیمت:۶۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۳۰۰۰۰
روایت‌هایی از کارورزی مجازی در دانشگاه فرهنگیان
ناشر:تیک
پدیدآور: - نویسنده: هما ایمانی؛عظیمه
قیمت:۴۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۸۰۰۰۰