تعداد يافت شده (۳۸۰) صفحه ۱ از ۳۲
آزمایشات‏میکروب‏شناسی‏آب‏وفاضلاب‏،د.علم صنعت
ناشر:دانشگاه علم و صنعت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: منصورمعزی‏
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آزمایشگاه مکانیک خاک ، بازیار،علم و صنعت
ناشر:دانشگاه علم و صنعت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمدحسن بازیار - نویسنده: حسین صالح
قیمت:۱۰۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۵۰۰۰۰
آسیب شناسی و ارزیابی فنی بناهای تاریخی،مهدیزاده سراج،د.علم صنعت
ناشر:دانشگاه علم و صنعت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه مهدیزاده
قیمت:۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۵۰۰۰۰
آشکارسازی و مقابله با نشت از سدها ، شمسایی
ناشر:دانشگاه علم و صنعت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: آنتنیو پلاتا - نویسنده: لوئیس آر
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آشنایی با پرواز
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: جان‌دیوید اندرسن - مترجم: کریم مظاهری
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
آشنایی با داده‌کاوی در قرآن
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: ایوب ترکیان
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
آشنایی با ساختار کامپیوتر و میکروپروسسور
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: محمود تابنده
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰
آشنایی با فرایند های تصادفی
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آشنایی با فرایند های تصادفی
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آشنایی با فرایند های تصادفی
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آشنایی با نانوذرات: خواص، روشهای تولید، و کاربرد
ناشر:دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
پدیدآور: - نویسنده: عبدالرضا سیم‌چی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
آشنایی بامعماری اسلامی ایران ، پیرنیا
ناشر:دانشگاه علم و صنعت ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: غلامحسین معماریان - نویسنده: محمدکریم پیرنیا
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰