تعداد يافت شده (۵۴) صفحه ۱ از ۴
آزمایشهای شیمی تجزیه1،زنجانچی،د.گیلان
ناشر:دانشگاه گیلان
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی زنجانچی
قیمت:۲۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۱۰۰۰۰
احوال و آثار و شرح مخزن‌الاسرار نظامی گنجوی
ناشر:دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
پدیدآور: - نویسنده: برات زنجانی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
احوال و آثار وشرح مخزن الاسرار نظامی گنجوی،زنجانی،د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: برات زنجانی
قیمت:۱۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۷۰۰۰۰
اصول تغذیه و خوراک دام،ویلسون،نیکخواه،و5،د.زنجان(پریکا)
ناشر:دانشگاه زنجان
پدیدآور: - نویسنده: ویلسون جی - نویسنده: دیوید سی
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
اطلس مصور اشکال تخریب سنگ در محیط‌های ژئومورفیک
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد زنجان
پدیدآور: - نویسنده: مری سی‌بورک - نویسنده: هیدرای ویلس
قیمت:۵۱۰۴۰۰ قیمت سایت:۵۱۰۴۰۰
افبالنامه نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) ، زنجانی
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: برات زنجانی
قیمت:۱۰۷۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۷۲۰۰۰
اقبالنامه نظامی گنجوی،برات زنجانی،د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: برات زنجانی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
اقبالنامه نظامی گنجوی،برات زنجانی،د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: برات زنجانی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
اهمیت بالینی پروتئین‌های پلاسما و دیگر مایعات بدن انسان
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان
پدیدآور: - نویسنده: معصومه حسینی - نویسنده: علی‌اوسط ملتی
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
بررسی مسائل اجتماعی ایران (رشته علوم اجتماعی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: حبیب‌الله زنجانی - نویسنده: محمد عبداللهی
قیمت:۵۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۳۲۰۰۰
بررسی مسائل اجتماعی ایران (رشته علوم اجتماعی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: حبیب‌الله زنجانی - نویسنده: محمد عبداللهی
قیمت:۱۳۳۷۶۰۰ قیمت سایت:۱۳۳۷۶۰۰
برندسازی مقصد: ارائه پیشنهادی بی‌نظیر برای مقاصد گردشگری
ناشر:سازمان جهاد دانشگاهی تهران
پدیدآور: - نویسنده: نایجل مورگان - نویسنده: آنت پریچارد
قیمت:۱۸۴۳۶۰۰ قیمت سایت:۱۸۴۳۶۰۰