تعداد يافت شده (۴۶) صفحه ۱ از ۴
آنالیز عددی پیشرفته،بابلیان،علوم تحقیقات
ناشر:دانشگاه آزاد (واحد علوم تحقیقات) ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: اسماعیل بابلیان - نویسنده: توفیق الهویرنلو
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
ارزیابی ناتوانی یادگیری ، کامکاری ، واحد علوم تحقیقات
ناشر:دانشگاه آزاد (واحد علوم تحقیقات) ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: کامبیز کامکاری - نویسنده: شهره شکرزاده
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
ازاریابی بین المللی،فلیپ،نیکومرام،د.علوم تحقیقات
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: فلیپ آر.کاتئورا
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
استفاده از فن‌آوری اولتراسونیک هموژنایزر پروب‌دار در فرآیند تولید امولسیون پایدار زعفران ایرانی
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: سارا اله‌یاری‌بیک
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
اصول شبیه سازی ژئومکانیکی چاه ها و مخازن نفتی به کمک نرم افزار آباکوس ، حسینی
ناشر:دانشگاه آزاد (واحد علوم تحقیقات) ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: سیدعرفان صابرحسینی - نویسنده: کاوه آهنگری
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
اصول و روش های پژوهش کیفی،حریری،علوم تحقیقات
ناشر:دانشگاه آزاد (واحد علوم تحقیقات) ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: نجلا حریری
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
افزایش خاصیت ارگانیک و میکروبی زعفران ایرانی با متد نانواملسیون تولید با متد اولتراسونیک هموژنایزر
ناشر:تحقیقات آموزش کشاورزی
پدیدآور: - نویسنده: حامد اهری
قیمت:۱۱۹۶۸۰۰ قیمت سایت:۱۱۹۶۸۰۰
اقتصاد کلان پیشرفته ج2 ، رومر ، تقوی، علوم تحقیقات
ناشر:دانشگاه آزاد (واحد علوم تحقیقات) ، تهران
پدیدآور: - مترجم: مهدی تقوی - نویسنده: دیوید رومر
قیمت:۱۱۰۴۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۰۴۰۰۰
انگلیسی تخصصی محیط زیست،نوری،د.آ.اسلامی
ناشر:دانشگاه آزاد (واحد علوم تحقیقات) ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: جعفر نوری
قیمت:۶۱۴۰۰۰ قیمت سایت:۶۱۴۰۰۰
بازارها و نهادهای مالی ، هیبتی ،نیکومرام، علوم تحقیقات
ناشر:دانشگاه آزاد (واحد علوم تحقیقات) ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: هاشم نیکومرام - نویسنده: فرشاد هیبتی
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
بازاریابی بین المللی،فلیپ،نیکومرام،د.علوم تحقیقات
ناشر:دانشگاه آزاد (واحد علوم تحقیقات) ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: فلیپ آر.کاتئورا - نویسنده: جان ال.گراهام
قیمت:۱۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۴۰۰۰۰۰
بازاریابی صنعتی،کریشنا،هاوال دار،عبدالوند،علوم تحقیقات
ناشر:دانشگاه آزاد (واحد علوم تحقیقات) ، تهران
پدیدآور: - مترجم: محمدعلی عبدالوند - نویسنده: کریشنا ک.هاوالدار
قیمت:۱۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۰۰۰۰۰