تعداد يافت شده (۵۶۱) صفحه ۱ از ۴۷
(0872) مسائل آموزش و پرورش ایران
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: دکتر احمد
قیمت:۵۱۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۱۲۰۰۰
110 مسئله اساسی فیزیک
ناشر:دانش پرور
پدیدآور: - نویسنده: بیژن پرهیز‌کاری؛رحمت‌اله
قیمت:۵۱۸۰۰۰ قیمت سایت:۵۱۸۰۰۰
2642-آموزش و پرورش پیش‌دبستانی و دبستانی
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - نویسنده: فریدون یزدانی
قیمت:۴۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۲۰۰۰۰
60 پروژه با PLC مدل زیمنس (S7 300/400 &LOGO V.6)
ناشر:دانش پرور
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا کشاورزباحقیقت
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰
A BASIV VOURSE IN REDING FOR UNIVERSITY STUDEN ، جعفرپور
ناشر:دانش پرور ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: A .JAFARPU - نویسنده: F. SAVIGHI
قیمت:۴۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۰۰۰۰۰
General English for the Students of Law (زبان انگلیسی عمومی برای دانشجویان رشته حقوق)
ناشر:دانش پرور
پدیدآور: - نویسنده: سمیره احمدی؛فراز
قیمت:۶۰۸۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۸۰۰۰
LOGO . ZEN . MOELLER چهل و پنج پروژه با پی ال سی های مدل 5
ناشر:دانش پرور
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا کشاورز
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
TOP NOTCH Glossary Plus 504 Activator
ناشر:دانش پرور
پدیدآور: - نویسنده: زهرا دشتبان؛امین
قیمت:۶۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۰۰۰۰۰
آبزی پروری برای دامپزشکان ( مدیریت پرورش ماهی و بیماری ها) ، پیغان،د.چمران
ناشر:دانشگاه شهید چمران ، اهواز
پدیدآور: - نویسنده: لیدیا براون - مترجم: رحیم پیغان
قیمت:۱۸۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۳۲۰۰۰
آبزی پروری برای دامپزشکان مدیریت پرورش ماهی و بیماری ها
ناشر:دانشگاه شهید چمران
پدیدآور: - نویسنده: لیدیا براون
قیمت:۱۶۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۴۰۰۰۰
آزمون استخدامی آموزش و پرورش
ناشر:سهادانش
پدیدآور: - نویسنده: غلامحسین خوش‌بین‌ماسوله؛شهرام
قیمت:۲۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰۰
آزمونهای تمرینات علمی و عملی اتوکد AutoCAD،دیدبان،ایران فرهنگ
ناشر:رویای سبز تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد دیدبان - نویسنده: سامیه دانش
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰