تعداد يافت شده (۳۱) صفحه ۱ از ۳
?? داس‍ت‍ان‌ ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌ ول‍ف‌ ون‍دراچ‍ک‌ و داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ دی‍گ‍ری‌ از ری‍ل‍ک‍ه‌، ک‍اف‍ک‍ا، کالوینو، کورتاسار و ...
ناشر:نشر مرکز
پدیدآور: - مترجم: علی عبداللهی - نویسنده: ولف وندراچک
قیمت:۲۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۵۰۰۰
46 داستان عاشقانه
ناشر:قطره
پدیدآور: - مترجم: ماندانا قهرمانلو - نویسنده: بری ایوا
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
بازاریابی در قالب یک داستان عاشقانه (چگونه برای مشتریانتان مهم شوید)
ناشر:آوین
پدیدآور: - مترجم: ناهید سپهرپور - نویسنده: برنادت جیوا
قیمت:۱۹۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۵۰۰۰
بریم خوش گذرونی(داستان‌های‌عاشقانه)روشنگران*
ناشر:روشنگران
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا محمودی.
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
پیرمردی که داستانهای عاشقانه می‌خواند
ناشر:هرمس
پدیدآور: - مترجم: محمد شهبا - نویسنده: لوئیس سپولودا
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
ترانه های عاشقانه (داستانهای کوتاه شاهکار 1 و چهار داستان دیگر)
ناشر:مهتاب
پدیدآور: - مترجم: تیمور قادری - نویسنده: جان چیور
قیمت:۲۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۴۰۰۰۰
تیم ملی بهبود: داستانی عاشقانه از یک تحول کسب‌وکارانه
ناشر:رسا
پدیدآور: - نویسنده: هادی آقازاده
قیمت:۲۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۶۰۰۰۰
جمیله، زیباترین داستان عاشقانه جهان
ناشر:نشر دنیای نو
پدیدآور: - مترجم: محمد مجلسی - نویسنده: چنگیز آیتماتوف
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
داستان عاشقانه‌ی سرقت
ناشر:افق
پدیدآور: - مترجم: مجتبی ویسی - نویسنده: پیتر کری
قیمت:۱۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۹۰۰۰۰
داستان های عاشقانه ی ادبیات فارسی
ناشر:هیرمند
پدیدآور: - نویسنده: محمد قاسم
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
داستان‌های عاشقانه‌های جهان(مجموعه6ج)بوتیمار *
ناشر:بوتیمار
پدیدآور:
قیمت:۴۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۹۰۰۰۰
داستان‌های عاشقانه‌ی آذری
ناشر:زوار
پدیدآور: - نویسنده: رقیه نیساری‌تبریزی
قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰