تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
خط مشی گذاری در صنعت گردشگری ، بروجنی ، دفترپژوهشهای فرهنگی
ناشر:دفتر پژوهشهای فرهنگی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: دیوید ادگل - نویسنده: ماریا دل
قیمت:۱۱۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۱۵۰۰۰۰