تعداد يافت شده (۸۷) صفحه ۱ از ۷
آمپول
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
پدیدآور: - نویسنده: حمید جوینی - نویسنده: آمنه شیرین
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
آنفلوآنزا
ناشر:دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
پدیدآور: - نویسنده: حمید جوینی - نویسنده: آمنه شیرین
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
اسطوره بین عرب، ایرانی و ترک: بررسی تطبیقی
ناشر:خسرو شیرین
پدیدآور: - مترجم: علی‌اکبر ملایی - نویسنده: حسین‌مجیب مصری
قیمت:۹۶۸۰۰۰ قیمت سایت:۹۶۸۰۰۰
اشتباهات متداول در چیدمان مبلمان در فضای مسکونی
ناشر:آرمان دانش
پدیدآور: - نویسنده: شیرین خسروی
قیمت:۴۶۶۴۰۰ قیمت سایت:۴۶۶۴۰۰
بزم‌نامه خسرو و شیرین و غم‌نامه‌ی لیلی و مجنون
ناشر:آشیانه‌برتر
پدیدآور: - نویسنده: عبدالعلی غفوری
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
تبیین مولفه‌های ادبیات غنایی در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی
ناشر:تخته سیاه
پدیدآور: - نویسنده: فرشته ناصری
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
تحلیل ساختار منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجه‌ای براساس الگوهای ریخت‌شناسی ولادیمیر پراپ
ناشر:تخته سیاه
پدیدآور: - نویسنده: فرشته ناصری
قیمت:۴۳۶۰۰۰ قیمت سایت:۴۳۶۰۰۰
چهره‌ای در نقاب خاکستر
ناشر:خسرو شیرین
پدیدآور: - نویسنده: محمدعلی افضلی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
حتی همین گلدان خالی عاشقت بود(فصل‌پنجم) *
ناشر:فصل پنجم
پدیدآور: - نویسنده: غزل شیرین‌خسروی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
خسرو انوشیروان: نوآوری‌ها و هشدارها
ناشر:جامی
پدیدآور: - نویسنده: شیرین(اسلامی‌ندوشن) بیانی
قیمت:۱۱۲۶۴۰۰ قیمت سایت:۱۱۲۶۴۰۰
خسرو شیرین
ناشر:زرین آرا
پدیدآور:
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
خسرو شیرین
ناشر:کتابستان معرفت
پدیدآور: - نویسنده: خسرو باباخانی
قیمت:۷۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۵۰۰۰۰