تعداد يافت شده (۲۳۸۷) صفحه ۱ از ۱۹۹
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: ایمان خدافرد - مترجم: 1398/03/07
قیمت:۳۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۰۰۰۰
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: ابراهیم خدابنده - مترجم: 1398/04/10
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا خدامی - مترجم: 1398/04/18
قیمت:۲۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۳۰۰۰۰
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: مریم خدادادی - مترجم: 1398/02/31
قیمت:۱۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۰۰۰۰۰
ناشر:
پدیدآور: - نویسنده: پروانه خدابنده - مترجم: 1398/02/31
قیمت:۳۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۰۰۰۰
سیستمهای اندازه‌گیری دقیق: کالیبراسیون، ابزارهای ورنیه، کمپراتورها، سنجه‌ها، CMM و ...
ناشر: طراح
پدیدآور: - نویسنده: تد - نویسنده: بهنام
قیمت:۲۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۲۲۵۰۰۰
(1567) مشاورهء گروهی راهبردها و فنون
ناشر:سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) 
پدیدآور: - نویسنده: ادوارد ای. - نویسنده: رابرت ال.ماسن
قیمت:۴۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۰۰۰۰
...و زمین زن شعر: کالبد شکافی اسطوره‌ای شعر زنان امروز ایران
ناشر:چتر
پدیدآور: - نویسنده: فاطمه خداکرمی
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
‏?ECG برای پزشکان اورژانس
ناشر:کتاب ایده نوین
پدیدآور: - مترجم: داود خداآمرزیده - مترجم: مهدیس افقی
قیمت:۵۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۵۰۰۰۰
‏?SolidWorks خودآموز گام به گام طراحی صنعتی: راهنمای کاربردی برای مهندسین: مکانیک...
ناشر:دایره فرهنگ
پدیدآور: - نویسنده: یاسر خداویسی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
‏?SolidWorks خودآموز گام به گام طراحی صنعتی: راهنمای کاربردی برای مهندسین: مکانیک...
ناشر:دایره فرهنگ
پدیدآور: - نویسنده: یاسر خداویسی
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰
‏?اطلاعات عمومی: آمادگی برای آزمون‌های استخدامی: درسنامه همراه با سوالات مستند آزمون‌های استخدامی
ناشر:شباهنگ
پدیدآور: - نویسنده: کامران مستوفی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰