تعداد يافت شده (۱) صفحه ۱ از ۰
آنالیز طراحی در مکانیک سنگ ( مسائل حل شده ) ، افشاری،د.امیرکبیر
ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: ویلیام جی - مترجم: مهدی امیر
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰