تعداد يافت شده (۱۶) صفحه ۱ از ۱
آیین دادرسی کیفری: حقوق متهم، مفهوم دادرسی، ادله اثبات و اجرای احکام
ناشر:دادگستر
پدیدآور: - نویسنده: منصور رحمدل
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بررسی حقوق متهم در اساس‌نامه دادگاه کیفری بین‌المللی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید
ناشر:شاپرک سرخ
پدیدآور: - نویسنده: بابک اسماعیلی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
بررسی حقوق متهمین و مجرمین در نظام کیفری ایران: با تاکید بر آیین دادرسی کیفری
ناشر:هاویر
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی حسنوند؛محمد
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
تضمینات ناظر بر حق آزادی متهم (در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اعلامیه جهانی حقوق بشر)
ناشر:آرمان رشد
پدیدآور: - نویسنده: محمدمهدی رازقی
قیمت:۳۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۰۰۰۰
توافق با متهم: در پرتو نهاد داد و ستد اتهامی با تاکید بر نظام حقوقی ایران
ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
پدیدآور: - نویسنده: فرزانه مرادی
قیمت:۸۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۰۰۰۰۰
حق ابراز تردید نسبت به ادله ارائه شده علیه متهم در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی
ناشر:آرنا
پدیدآور: - نویسنده: امین آقانوریان
قیمت:۶۹۵۲۰۰ قیمت سایت:۶۹۵۲۰۰
حق اطلاع از سرنوشت متهم، با تاکید بر حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر
ناشر:موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
پدیدآور: - نویسنده: حمیدرضا جاوید‌زاده؛جلال
قیمت:۳۲۸۰۰۰ قیمت سایت:۳۲۸۰۰۰
حق سکوت متهم: مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی و حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی
ناشر:مجد
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا قرقانی
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
حقوق متهم
ناشر:زلال سبز
پدیدآور: - نویسنده: ابوالفضل مغانی
قیمت:۳۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۵۰۰۰۰
حقوق متهم
ناشر:روزنه
پدیدآور: - نویسنده: عبدالفتاح سلطانی؛ژینوس
قیمت:۴۵۵۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۵۰۰۰
حقوق متهم از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران
ناشر:زلال سبز
پدیدآور: - نویسنده: جواد درویشی‌کیوی
قیمت:۲۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۸۰۰۰۰
حقوق متهم تحت محاکمه در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
ناشر:نوین پویا
پدیدآور: - نویسنده: حمیده الهی
قیمت:۳۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۸۰۰۰۰