تعداد يافت شده (۴) صفحه ۱ از ۰
حقوق بین الملل مدرن و جنگ سایبری در فضای مجازی ، آهنی امینه ، جهان جام جم
ناشر:جهان جام جم ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: محمد آهنی
قیمت:۵۴۹۰۰۰ قیمت سایت:۵۴۹۰۰۰
حقوق فضای مجازی
ناشر:موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
پدیدآور: - نویسنده: مصطفی السان
قیمت:۳۹۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۹۰۰۰۰
صلاحیت در فضای مجازی از منظر حقوق بین‌الملل
ناشر:موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
پدیدآور: - نویسنده: نگار عقیقی
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
فضای مجازی:ملاحضات اخلاقی،حقوقی و اجتماعی،عاملی،د.تهران
ناشر:دانشگاه تهران
پدیدآور: - نویسنده: سعیدرضا عاملی - نویسنده: شهیندخت خوارزمی
قیمت:۱۳۶۰۰۰ قیمت سایت:۱۳۶۰۰۰