تعداد يافت شده (۸۴) صفحه ۱ از ۷
1000 سوال حقوق جزای عمومی مطابق با قانون مجازات اسلامی 1392
ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
پدیدآور: - نویسنده: قاسم باقری
قیمت:۱۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۸۰۰۰۰
500 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده حقوق جزای عمومی
ناشر:چتر دانش
پدیدآور: - نویسنده: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰
آموزه های حقوق جزایی عمومی
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
بایسته‌های حقوق جزای عمومی: مطابق با سرفصل‌های جدید
ناشر:میزان
پدیدآور: - نویسنده: ایرج گلدوزیان
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی
ناشر:جاودانه،جنگل
پدیدآور: - مترجم: حسین میرمحمدصادقی - نویسنده: کریستوفر کلارکسون
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
ترمینولوژی حقوق جزای عمومی معرب
ناشر:کتاب آوا
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا شکربیگی؛یحیی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (حقوق جزای اختصاصی 3) ، ساریخانی
ناشر:دانشگاه قم
پدیدآور: - نویسنده: عادل ساریخانی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی:حقوق جزای اختصاصی 3، ساریخانی
ناشر:دانشگاه قم
پدیدآور: - نویسنده: عادل ساریخانی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
جستارهایی در حقوق جزای عمومی
ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
پدیدآور: - نویسنده: حسین رنجبر؛سیدمهران
قیمت:۱۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۶۰۰۰۰
چکیده حقوق جزایی عمومی: جرم (پدیده مجرمانه)، مسوولیت کیفری، واکنش اجتماعی
ناشر:جاودانه
پدیدآور: - نویسنده: صادق سلیمی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
حقوق جزای اختصاصی (1 و 2 و 3) (جرایم علیه اشخاص - جرایم علیه اموال و مالکیت - جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)
ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
پدیدآور: - نویسنده: محسن دیبانژاد؛ناصر
قیمت:۳۱۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۱۰۰۰۰
حقوق جزای اختصاصی (3): جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (با نگرش تطبیقی)
ناشر:نشر میزان
پدیدآور: - نویسنده: حسین میرمحمدصادقی
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰