تعداد يافت شده (۱۱۷) صفحه ۱ از ۱۰
1000 سوال حقوق جزای عمومی مطابق با قانون مجازات اسلامی 1392
ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
پدیدآور: - نویسنده: قاسم باقری
قیمت:۵۴۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۴۰۰۰۰
500 پرسش چهارگزینه‌ای برگزیده حقوق جزای عمومی
ناشر:چتر دانش
پدیدآور: - نویسنده: گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
قیمت:۱۲۵۰۰۰ قیمت سایت:۱۲۵۰۰۰
آزمون‌یار قوانین خاص حقوقی و کیفری: آیین دادرسی محلی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی، آیین دادرسی کیفری
ناشر:اندیشه ارشد
پدیدآور: - نویسنده: بابک زارعی - نویسنده: امید گرامی‌طیبی
قیمت:۶۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۶۵۰۰۰۰
آموزه های حقوق جزایی عمومی
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۸۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۸۵۰۰۰۰
احکام حقوق جزای عمومی و بین‌الملل = Principles of criminal law
ناشر:آشتی
پدیدآور: - نویسنده: خسرو رستمی
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
بایسته‌های حقوق جزای عمومی: مطابق با سرفصل‌های جدید
ناشر:میزان
پدیدآور: - نویسنده: ایرج گلدوزیان
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی
ناشر:جاودانه،جنگل
پدیدآور: - نویسنده: کریستوفر کلارکسون - مترجم: حسین میرمحمدصادقی
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
ترمینولوژی حقوق جزای عمومی معرب
ناشر:کتاب آوا
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا شکربیگی؛یحیی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی (حقوق جزای اختصاصی 3) ، ساریخانی
ناشر:دانشگاه قم
پدیدآور: - نویسنده: عادل ساریخانی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی:حقوق جزای اختصاصی 3، ساریخانی
ناشر:دانشگاه قم
پدیدآور: - نویسنده: عادل ساریخانی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
جستارهایی در حقوق جزای عمومی
ناشر:مجمع علمی و فرهنگی مجد
پدیدآور: - نویسنده: حسین رنجبر؛سیدمهران
قیمت:۳۶۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۶۰۰۰۰
چکیده حقوق جزایی عمومی: جرم (پدیده مجرمانه)، مسوولیت کیفری، واکنش اجتماعی
ناشر:جاودانه
پدیدآور: - نویسنده: صادق سلیمی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰