تعداد يافت شده (۲) صفحه ۱ از ۰
ترمینولوژی حقوق جزای اختصاصی: براساس قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 139221
ناشر:کتاب آوا
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا شکربیگی - نویسنده: سیدسعید حیدری‌طیب
قیمت:۳۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۰۰۰۰۰
حقوق جزای اختصاصی: براساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ناشر:طرح نوین اندیشه
پدیدآور: - نویسنده: بابک فرهی
قیمت:۱۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۷۰۰۰۰