تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
حقوق اسناد تجارتی
ناشر:نشر میزان
پدیدآور: - نویسنده: کوروش کاویانی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
حقوق تجارت تطبیقی: اسناد تجارتی بین‌المللی در حقوق ایران، فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا، شرکت‌های تجارتی (مقالات تطبیقی مولف)، مقالات خارجی مولف ...
ناشر:جنگل
پدیدآور: - نویسنده: محمود عرفانی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
حقوق تجارت: اسناد تجارتی
ناشر:جنگل،جاودانه
پدیدآور: - نویسنده: محمود عرفانی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰