تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی
ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
پدیدآور: - نویسنده: غلامرضا کرمی - نویسنده: ساسان مهرانی
قیمت:۳۷۶۰۰۰ قیمت سایت:۳۷۶۰۰۰
حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی
ناشر:
پدیدآور:
قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰
حسابداری ابزارها و عقود مالی اسلامی
ناشر:ترمه
پدیدآور: - نویسنده: سیدمصطفی علوی
قیمت:۷۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۰۰۰۰۰