تعداد يافت شده (۳۵۲۷) صفحه ۱ از ۲۹۴
در کوچه پس کوچه های جهاد
ناشر:شهید کاظمی
پدیدآور: - نویسنده: فریبا محمد
قیمت:۸۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۸۳۲۰۰۰
"م" یعنی مردم
ناشر:جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
پدیدآور: - نویسنده: سرگئی - نویسنده: لوکیانینکو
قیمت:۵۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۰۰۰۰۰
‏?آشنایی با اصول و مبانی محتوای الکترونیکی
ناشر:جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: حسین نجفی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
‏?رساله جهادیه اهری در جنگ‌های روس و ایران (1243 - 1218ق)
ناشر:سفیر اردهال
پدیدآور: - مصحح: حسین دوستی
قیمت:۲۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۵۰۰۰۰
‏?سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک (SIS)
ناشر:جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان
پدیدآور: - نویسنده: نهال سلامتیان - نویسنده: محمدرضا دلوی‌اصفهانی
قیمت:۲۷۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۷۰۰۰۰
‏?کیفیت خاک: (اصول و مفاهیم، نمایه‌ها و شاخص‌ها)‏?
ناشر:جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران
پدیدآور: - نویسنده: حمیدرضا متین‌فر - نویسنده: محبوبه جلالی
قیمت:۱۰۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۱۰۰۰۰۰۰
100 ایده برای طرح درس
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: آنتونی هینس - مترجم: لیا امیدوار
قیمت:۵۹۸۴۰۰ قیمت سایت:۵۹۸۴۰۰
1000 پرسش چهارگزینه ای در آفات،کاری
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: ناصر عیوضیان - نویسنده: هوشنگ رفیعی
قیمت:۶۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۶۳۲۰۰۰
101 راز برای ایجاد یک کسب و کار برنده
ناشر:سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
پدیدآور: - نویسنده: اندرو گریفیتس - مترجم: ولی بریم‌نژاد؛علی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
101 مسئله مدیریت پروژه هو راهکارهای آن ها ، کندریک ، عبدالهیان ، س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: تام کندریک - مترجم: واحد عبدالهیان
قیمت:۵۹۲۰۰۰ قیمت سایت:۵۹۲۰۰۰
11 گام ایجاد کسب و کار موفق ، شهرابی
ناشر:جهاددانشگاهی امیرکبیر ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: جمال شهرابی
قیمت:۲۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۲۰۰۰۰۰
141 تجربه برای شرکت در آزمون دستیاری پزشکی
ناشر:جهاد دانشگاهی واحد تهران، سازمان انتشارات
پدیدآور: - نویسنده: حسین یاری
قیمت:۶۹۵۲۰۰ قیمت سایت:۶۹۵۲۰۰