تعداد يافت شده (۵) صفحه ۱ از ۰
امنیت بین‌المللی و جرایم زیست محیطی
ناشر:نشر میزان
پدیدآور: - نویسنده: قادر - نویسنده: زارع‌مهدوی حمیدرضا
قیمت:۴۶۴۰۰۰ قیمت سایت:۴۶۴۰۰۰
تحلیل پیشگیری وضعی و اجتماعی در مقابله با جرایم زیست محیطی
ناشر:قانون یار
پدیدآور: - نویسنده: اکرم غلامی
قیمت:۷۸۰۰۰۰ قیمت سایت:۷۸۰۰۰۰
جرایم زیست‌محیطی در پهنه استفاده نامشروع از انرژی هسته‌ای
ناشر:آموزشی و پژوهشی بوعلی
پدیدآور: - نویسنده: ایوب کرمی‌چمه
قیمت:۳۳۰۰۰۰ قیمت سایت:۳۳۰۰۰۰
جرایم زیست‌محیطی فراملی به‌سوی جرم‌شناسی جهان‌بوم
ناشر:نشر میزان
پدیدآور: - نویسنده: وایت - نویسنده: رابرت‌داگلاس
قیمت:۶۳۲۰۰۰ قیمت سایت:۶۳۲۰۰۰
جرایم علیه طبیعت: جرم‌شناسی محیط زیست و عدالت زیست‌محیطی
ناشر:مجد
پدیدآور: - نویسنده: سبحان طیبی؛راب
قیمت:۹۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۵۰۰۰۰