تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
جامعه‌شناسی سیاسی (رشته علوم سیاسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - ویراستار: سیدمحمد موسوی - نویسنده: محمد لعل‌علیزاده
قیمت:۵۲۰۰۰۰ قیمت سایت:۵۲۰۰۰۰
جامعه‌شناسی سیاسی (رشته علوم سیاسی)
ناشر:دانشگاه پیام نور
پدیدآور: - ویراستار: سیدمحمد موسوی - نویسنده: محمد لعل‌علیزاده
قیمت:۴۱۶۰۰۰ قیمت سایت:۴۱۶۰۰۰
مبانی علم اقتصاد، قابل استفاده برای: 1. دانشجویان رشته‌های اقتصاد، حقوق، جامعه‌شناسی، علوم تربیتی، علوم سیاسی، مدیریت، حسابداری و ...، 2. دانشجویان ک
ناشر:نگاه دانش
پدیدآور: - نویسنده: محسن نظری - ویراستار: عزت‌الله عباسیان
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰