تعداد يافت شده (۳) صفحه ۱ از ۰
اصول کار در داروخانه برای تکنسین دارویی: داروشناسی عمومی، نسخه‌خوانی مقدماتی و پیشرفته
ناشر:رامان سخن
پدیدآور: - نویسنده: علیرضا رستمی - نویسنده: اصغر فتائی
قیمت:۴۵۰۰۰۰ قیمت سایت:۴۵۰۰۰۰
تکنسین داروخانه(مقدماتی-پیشرفته)،ملکی،س.جهادتهران
ناشر:سازمان جهاددانشگاهی ، تهران
پدیدآور: - نویسنده: مهران ملکی
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰
راهنمای طبقه‌بندی دارویی جامع (برای تکنسین‌های داروخانه)
ناشر:نادریان
پدیدآور: - نویسنده: علی شجاعی
قیمت:۹۰۰۰۰۰ قیمت سایت:۹۰۰۰۰۰